Toptechniek in bedrijf Thema's

De regionale netwerken focussen zich binnen TiB op verschillende onderwerpen. Bekijk hier wat deze thema’s inhouden en hoe daar in de praktijk invulling aan wordt gegeven.

Behoud technisch vmbo

Elke leerling verdient een goede opleiding die past bij zijn/haar interesses en talenten, en goede kansen op een baan in de regio. Daarom is het belangrijk dat er overal in Nederland een goed aanbod is van vmbo- en mbo-opleidingen, in alle sectoren, aansluitend op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Betrokkenheid bedrijfsleven

Het opleiden van goede technische vakmensen kan alleen maar in samenwerking met werkgevers: zij weten welke kennis en vaardigheden hun personeel nodig heeft om te slagen in het vak. Bij het realiseren en in stand houden van een goede infrastructuur is dus actieve betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het regionale bedrijfsleven essentieel. Regionale vmbo-mbo netwerken maken.. Lees meer

Macrodoelmatigheid

Macrodoelmatigheid is een lastig thema. Aan de ene kant betekent het een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, en aan de andere kant houdt het in dat het regionale opleidingenaanbod goed verspreid is. Bedrijven moeten in overleg met het onderwijs bekijken wat voor vakmensen ze nodig hebben in de regio en het onderwijs.. Lees meer

Professionalisering docenten

Kwaliteit van het onderwijs wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de leraren. En om voldoende op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven, is het zaak om docenten de kans te geven om zich te blijven professionaliseren, zodat ze een goed beeld krijgen van de praktijk en hiervan een vertaling kunnen.. Lees meer

Onderwijsvernieuwing

Techniekonderwijs gaat met z’n tijd mee. Een les is niet langer een docent die voor de klas staat. Steeds vaker passen scholen innovatieve onderwijsconcepten toe en ontwikkelen docenten nieuwe bètavakken. Een keuze voor bèta en techniek wordt gestimuleerd door aantrekkelijk en uitdagend onderwijs, waarin aansluiting bij de belevingswereld van leerlingen en zicht op praktische toepassingen.. Lees meer

LOB

In elke dimensie van onze maatschappij wordt de rol van technologie groter. Daarom hebben we steeds meer technologische mensen nodig. Met die toekomst op ons netvlies, is het van belang dat we leerlingen de potentie van deze sector laten zien. Met de intensivering, versterking en verbetering van technologie in loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) maken we het.. Lees meer

Doorlopende leerlijnen

Een soepele overgang tussen voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, zonder onnodige herhaling van lesstof, met een gezamenlijk onderwijsprogramma. Dat zijn, in een notendop, de ingrediënten voor een goede doorlopende leerlijn vmbo-mbo. Binnen Toptechniek in bedrijf doen veel instellingen mee met het Experiment Doorlopende Leerlijnen. Deelname hieraan betekent dat scholen mogen afwijken van wettelijke vastgestelde onderwijsruimte.. Lees meer