Doorlopende leerlijnen

Een soepele overgang tussen voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, zonder onnodige herhaling van lesstof, met een gezamenlijk onderwijsprogramma. Dat zijn, in een notendop, de ingrediënten voor een goede doorlopende leerlijn vmbo-mbo.

Binnen Toptechniek in bedrijf doen veel instellingen mee met het Experiment Doorlopende Leerlijnen. Deelname hieraan betekent dat scholen mogen afwijken van wettelijke vastgestelde onderwijsruimte en onderwijstijd. In de praktijk betekent dat door het schrappen van dubbelingen in het lesprogramma, er tijd vrij komt voor meer verdieping, verbreding of verkorting. Ook mogen vmbo'ers les krijgen op het mbo.

Het experiment maakt onderscheid tussen de vakmanschaproute (mbo-2 en -3) en de technologieroute (mbo4). Techniek is hierin een voorloper voor andere sectoren: van alle doorlopende leerlijnen in het experiment, is het grootste deel afkomstig vanuit de Toptechniekregio's.

Doorlopende leerlijnen Actueel

‘Bouwers, ga in 2018 niet meer zelf opleiden’

Hoe leidt je genoeg leerlingen op om het groeiend aantal vacatures in de bouw in te vullen? Het is een vraagstuk waar velen zich het afgelopen jaar het hoofd over hebben gebroken. Ook Tjeu van de Laar, directeur Techniek.. Lees meer
Noord- en Midden-Limburg

Monitor Techniekpact 2017

In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu vier jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact en PBT, geeft u.. Lees meer
Praktijkvoorbeelden

Vmbo en mbo vinden elkaar binnen de duurzaamheidsfabriek

Het Techniekpact laat er geen onduidelijkheid over bestaan: techniek is de pijler onder onze samenleving en goed opgeleide technici zijn daarbij onontbeerlijk. Onder de paraplu van het Techniekpact vinden diverse acties plaats, die regionaal, landelijk en sectoraal gehoor vinden. Een van de inspirerende voorbeelden is de regiovisie van Toptechniek in bedrijf Drechtsteden. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid.. Lees meer

Vmbo-t-leerlingen buigen zich over licht en geluid

Waar houd je je mee bezig als licht- of geluidstechnicus? Dat ondervinden tien leerlingen van het Over-Y College uit Amsterdam-Noord tijdens het project Showtime. Hun opdracht: ontwerp de techniek voor een evenement. Op 16 mei gingen ze op school aan de slag met het techniekplan.   De eerste praktijkles op school een zetje in de.. Lees meer

Toekenning subsidie Centrum voor Toptechniek

Op 23 mei 2017 heeft de minister formeel de toekenningen bekend gemaakt voor het Regionaal investeringsfonds mbo 2017. Het subsidieverzoek voor het Centrum voor Toptechniek (CTT) in Zeeuws-Vlaanderen is toegekend. In het Centrum voor Toptechniek (CTT) vinden technisch vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs en het technisch bedrijfsleven elkaar in outdoor & indoor learning, waarmee blijvend duurzaam opleiden.. Lees meer

Comfortwoning: nieuw keuzevak voor vmbo’s

ROC Mondriaan heeft in samenwerking met vmbo-scholen een uniek keuzevak voor het nieuwe vmbo ontwikkeld. Het keuzevak, een cross over tussen de sectoren Zorg & Welzijn en Techniek, zorgt voor een naadloze aansluiting van het nieuwe vmbo met de nieuwe kwalificatiestructuur van het mbo. Het unieke keuzevak met de naam Comfortwoning is goedgekeurd door het ministerie.. Lees meer

Vmbo-leerlingen volgen les op het Deltion College (mbo)

Vmbo-leerlingen van het de Thorbecke Scholengemeenschap volgen technieklessen op het mbo als onderdeel van het keuzetraject techniek. Door het keuzetraject Techniek gaan leerlingen aan de slag met echte materialen en gereedschappen. Ze leren uitdagende problemen op te lossen met de beschikbare middelen. In de eerste twee jaren van het vmbo volgen leerlingen iedere week vier.. Lees meer

Techniekcollege Parkstad Limburg als oplossing tegen leerlingdaling

Het Techniekcollege Parkstad Limburg biedt een doorlopende leerroute vmbo-mbo aan, waarbij leerlingen in drie jaar tijd een diploma op mbo-niveau 2 halen. Daarna kunnen ze doorstromen naar een technische opleiding op niveau 3. Ank Wijnands, directeur Beroepscollege Parkstad Limburg: ‘Hoewel er in Limburg veel vacatures zijn in de techniek, gaat het voor het grootste deel.. Lees meer

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo in het belang van de leerling

De aansluiting tussen vmbo en mbo is een onderwerp van alle tijden. De knip is hard. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor docenten. Hoe werk je als vmbo en mbo samen aan een  programma dat leerlingen helpt bij het maken van een goede vervolgkeuze? Bij een vernieuwing richten de meeste scholen alle aandacht eerst.. Lees meer

Vakmanschapsroute Techniek Regulier

De vakmanschapsroute binnen Techniek Regulier is voor leerlingen die met name praktijkonderwijs willen volgen, maar nog niet precies weten waar hun belangstelling of kwaliteiten liggen. Tijdens hun vmbo-opleiding krijgen zij binnen de vakmanschapsroute theorie- en praktijklessen in de techniek (gemiddeld 4 uur per week). Leerlingen verbeteren binnen deze route niet alleen hun technische vaardigheden, ze.. Lees meer