Publicaties

Publicaties voor Toptechniek in bedrijf, gemaakt door de netwerken, het landelijke programmateam en critical friends.

Lees je liever van papier? Vul dan  je gegevens in; wij zorgen er dan voor dat de publicatie hard-copy bij je terecht komt.

 


Tien creatieve en inspirerende voorbeelden van regionale samenwerking

Elke leerling verdient een goede opleiding, die past bij zijn of haar interesses en talenten, en goede kansen op een baan in de regio. Daarom is het belangrijk dat er overal in Nederland een passend aanbod is van vmbo- en mbo-opleidingen, in alle sectoren, aansluitend op de behoefte van de arbeidsmarkt. In deze publicatie treft.. Lees meer

Facts en Figures bètatechniek

De jaarlijkse publicatie van het Platform Bèta Techniek, waarin de algehele trends en resultaten van de afgelopen jaren in het bètatechnische onderwijs staan. Er kiezen nu ruim twee keer zoveel meisjes in 4 havo en 4 vwo voor een natuurprofiel dan in het jaar 2000, stromen in 2013 26% meer studenten in hbo bètatechniekopleidingen in dan.. Lees meer

Midterm Review Centres of expertise & Centra voor innovatief vakmanschap

De Centra voor innovatief vakmanschap en de Centres of expertise in mbo en hbo vinden hun wortels in de diepgaande herijking van de visie op de toekomst van ons land. Zij beseften dat wil Nederland een toonaangevende kennissamenleving zijn dit fundamentele ambities raakt ten aanzien van de economie, arbeidsmarkt, cultuur, verzorgingsstaat en het onderwijs. Het.. Lees meer

Onderwijs 2032 – Nieuwsgierig en vindingrijk

Op uitnodiging van de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek heeft de Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs, aangevuld met leden uit het voortgezet onderwijs zich onder de naam Denktank#2032, gebogen over de vraag: Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van 2032?  

Publicatie Regionale Talentnetwerken

In het onderwijs zijn overal toptalenten te vinden en op allerlei gebieden: cognitief, technisch, creatief, sociaal en praktisch talent. Het is belangrijk dat deze leerlingen worden herkend en uitgedaagd. Vanaf eind 2014 zijn 17 kwartiermakers actief in heel Nederland om voor zowel het primair als voortgezet onderwijs kennis en ervaring over toptalenten te verbinden binnen.. Lees meer

Handboek Publiek Privaat Innoveren

In de afgelopen vier jaar hebben de centra voor innovatief vakmanschap en de Centres of expertise een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Er is een beweging op gang gekomen waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen werken aan up-to-date onderwijs, innovatiebroedplaatsten en programma’s voor leven lang leren. Als Platform Bèta Techniek hebben we die ontwikkeling ondersteund en versneld. In.. Lees meer

Talentontwikkeling op het vmbo

In heel Nederland zijn scholen bezig met talentontwikkeling; van basisscholen in Friesland tot hogeronderwijsinstellingen in Limburg. Alleen door uitdagend onderwijs te bieden halen we het beste uit iedere leerling. Ook op het vmbo is talentontwikkeling van groot belang. Met deze publicatie willen wij u inzicht geven in de ontwikkelingen op het vmbo. In negen portretten.. Lees meer

Reflectietool Versterking Samenwerking: Handleiding

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder? De verschillende onderdelen van deze reflectietool bieden de mogelijkheid om het gesprek tussen samenwerkingspartners op gang te brengen en te structureren. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter.. Lees meer

Reflectietool Versterking Samenwerking: Praatplaat

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder? De verschillende onderdelen van deze reflectietool bieden de mogelijkheid om het gesprek tussen samenwerkingspartners op gang te brengen en te structureren. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter.. Lees meer

Reflectietool Versterking Samenwerking: Structuurschema

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder? De verschillende onderdelen van deze reflectietool bieden de mogelijkheid om het gesprek tussen samenwerkingspartners op gang te brengen en te structureren. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter.. Lees meer

Reflectietool Versterking Samenwerking: Extra werkvormen en ideeën

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder? De verschillende onderdelen van deze reflectietool bieden de mogelijkheid om het gesprek tussen samenwerkingspartners op gang te brengen en te structureren. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter.. Lees meer

Reflectietool Versterking Samenwerking: Achtergrondinformatie

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder? De verschillende onderdelen van deze reflectietool bieden de mogelijkheid om het gesprek tussen samenwerkingspartners op gang te brengen en te structureren. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter.. Lees meer

Impactrapportage Katapult

Dit is de eerste publicatie van Katapult, de nieuwe naam voor de publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (Centra voor innovatief vakmanschap, Centres of expertise, samenwerkingen vanuit Regionaal investeringsfonds mbo). In deze publicatie blikken we terug op de ontwikkeling van Centra in de afgelopen jaren en verdiepen ons in de meerwaarde van deze krachtenbundeling: ruim 4500.. Lees meer

Voorbeeldscholen in het po en vo

Goed voorbeeld doet goed volgen! Lees hier de 32 inspirerende verhalen van po- en vo-voorbeeldscholen in Nederland op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie. Schoolleiders en leerkrachten vertellen hoe ze zijn begonnen, wat hun uitdagingen waren, welke tips ze willen meegeven en wat hun toekomstdromen zijn.  

Voortgangsrapportage Roadmap HCA Topsectoren

Voor u ligt de voortgangsrapportage roadmap Human Capital Topsectoren 2016 – 2020. Deze roadmap bestaat uit vier actielijnen waaraan de Topsectoren gezamenlijk werken. Dit vindt plaats naast de activiteiten voor de eigen specifieke human capital agenda per Topsector. In deze rapportage kunt u lezen én zien wat er sinds de start van de roadmap is gerealiseerd.  

Monitor Techniekpact – Facts en Figures Bètatechniek 2016

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen; met dit doel ondertekenden ruim 60 partijen in 2013 het Nationaal Techniekpact 2020. Het Techniekpact bouwt met haar acties tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden voort op bestaande programma’s en moet de waardevolle initiatieven uit.. Lees meer

Handboek “Een lerende organisatie”

Scholen gaven aan het begin van School aan Zet aan beter op (toekomstige) uitdagingen voorbereid te willen zijn, zowel binnen als buiten de school, zodat zij goed in staat zijn steeds op veranderingen in te spelen. Daarom wilden zij ontwikkelen naar een lerende organisatie. Dat riep de vraag op: Wat is nu eigenlijk een lerende.. Lees meer

Doorlopend leren van VO tot HO

In deze overzichtspublicatie vindt u een schets van de ontwikkelingen van de regionale VO-HO netwerken, facts and figures, aanbevelingen voor de toekomst en levendige portretten van docenten, schoolleiders, bedrijven en coördinatoren uit alle tien de netwerken.  

Help de regio aan zet!

In 2012 werd het programma Toptechniek in bedrijf opgestart. Wat zijn succesvolle voorwaarden voor samenwerking in de regio? En welke inzichten leven er ten aanzien van de ontwikkel(en)de eigentijdse strategie van Toptechniek in bedrijf? De critical friends hebben hun eigen ervaringen beschreven in de publicatie ‘Help de regio aan zet’.