Vakmanschapsroute Techniek Regulier

De vakmanschapsroute binnen Techniek Regulier is voor leerlingen die met name praktijkonderwijs willen volgen, maar nog niet precies weten waar hun belangstelling of kwaliteiten liggen. Tijdens hun vmbo-opleiding krijgen zij binnen de vakmanschapsroute theorie- en praktijklessen in de techniek (gemiddeld 4 uur per week). Leerlingen verbeteren binnen deze route niet alleen hun technische vaardigheden, ze krijgen ook de gelegenheid zich te oriënteren op hun vervolgopleiding en beroepsperspectief. Door de samenwerking met de deelnemende mbo-scholen Noorderpoort en het Alfa-college hebben leerlingen de mogelijkheid in het laatste jaar van hun opleiding daar lesprogramma’s te volgen. Hierdoor leren zij alvast hun toekomstige docenten kennen en weten wat er van hen verwacht wordt. De docenten van de deelnemende vmbo- en mbo-scholen werken nauw samen om de aansluiting tussen de scholen zo goed mogelijk te laten zijn.