Toekenning subsidie Centrum voor Toptechniek

Op 23 mei 2017 heeft de minister formeel de toekenningen bekend gemaakt voor het Regionaal investeringsfonds mbo 2017. Het subsidieverzoek voor het Centrum voor Toptechniek (CTT) in Zeeuws-Vlaanderen is toegekend.

In het Centrum voor Toptechniek (CTT) vinden technisch vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs en het technisch bedrijfsleven elkaar in outdoor & indoor learning, waarmee blijvend duurzaam opleiden van technisch personeel in Zeeland gewaarborgd is in de praktijktrainingslocatie in Terneuzen.

De activiteiten richten zich op de doorlopende leerlijn vmbo – mbo en mbo – hbo, professionalisering van docenten en van technische medewerkers in het CTT, onderzoek en kennis delen in een practoraat, het vormen van een broedplaats voor innovatie en de promotie van de praktijktrainingslocatie en ontwikkelen van Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) met het bedrijfsleven.

Behoud van technische opleidingen

De aanleiding voor deze samenwerking is het behouden van de technische opleidingen vmbo en mbo in de regio Zeeuws-Vlaanderen en het versterken van het techniekonderwijs in Zeeland voor de Procestechniek en Maintenance. Het Zeeuwse bedrijfsleven, van kleinschalig tot groot, bedrijfsopleidingen en gemeentelijke overheden zijn onderdeel van de publiek private samenwerking.

15 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen €15,9 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. De meeste aanvragen zijn gericht op techniek, procesindustrie en bouw. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo. Aangevuld door regionale overheid en bedrijfsleven gaat het om een totale investering van ruim €49 miljoen.
Minister Bussemaker: “Door deze samenwerking zorgen we dat de toekomstige werkgevers bij de school binnenkomen en dat studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijft het onderwijs zich vernieuwen door te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden. Deze investeringen zijn dus in ieders belang.”
Doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. In deze ronde zijn de meeste aanvragen gericht op techniek, waar vanuit het bedrijfsleven dringend behoefte aan is, en drie aanvragen gericht op de zorg.

Het Centrum voor Toptechniek past prima in de plannen van de minister. De toekenning is een enorme stimulans voor het CTT-samenwerkingsverband.

Meer weten? Kijk op de website: Centrumtoptechniek.nl of neem contact op met projectleider Toptechniek in bedrijf-Zeeuws-Vlaanderen Piet de Witte

ctt%20bestuur_logo.jpeg