Comfortwoning: nieuw keuzevak voor vmbo’s

ROC Mondriaan heeft in samenwerking met vmbo-scholen een uniek keuzevak voor het nieuwe vmbo ontwikkeld. Het keuzevak, een cross over tussen de sectoren Zorg & Welzijn en Techniek, zorgt voor een naadloze aansluiting van het nieuwe vmbo met de nieuwe kwalificatiestructuur van het mbo. Het unieke keuzevak met de naam Comfortwoning is goedgekeurd door het ministerie van OCW en is opgenomen in het aanbod van keuzevakken vmbo.

 

Het keuzevak comfortwoning wordt gevolgd door de vmbo leerlingen uit de Basisberoepsgerichte (BB) en Kaderberoepsgerichte (KB) leerwegen van het vmbo. Op dit moment doen vijf vmbo-scholen mee en de leerlingen volgen op de vaste woensdagmiddag de lessen op de locatie van ROC Mondriaan. De lessen worden gegeven door mbo- en vmbo-docenten. Vmbo-docenten volgen op deze woensdagmiddag ook bijscholingscursussen op de locatie van ROC Mondriaan. Vmbo-scholen realiseren op deze wijze een naadloze overgang naar het mbo en geven invulling aan het LOB-programma. De eerste lichting leerlingen zit nu in leerjaar 1 van het ROC en zijn erg tevreden. Ze ervaren de overstap als "soepel" en het vroegtijdig uitvallen is drastisch aangenomen.

Deze aanpak van ROC Mondriaan wordt gemonitord door middel van een structureel overleg met de deelnemende vmbo docenten, teamleiders, directies en besturen. Door het succes van deze aanpak willen meer scholen aansluiten en heeft ROC Mondriaan deze aanpak ook ontwikkeld voor de vmbo GL/TL/MAVO scholen.

Meer weten? Neem dan contact op met de projectleider Toptechniek in bedrijf HA-Tech: Janke Westerhuis: j.westerhuis@rocmondriaan.nl.

9f7b7a618b3ba6104d325d4e718be22c.jpg