Ook met D&P vergroot de doorstroom naar techniek

Het Commanderij College in Gemert in Zuidoost-Brabant is dit schooljaar gestart met vier profielen: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Zorg en Welzijn (Z&W) en Dienstverlening en Producten (D&P)

 

Teamleider BWI/PIE Marcel Schevers: “Wij zijn van mening dat onze techniek­profielen en D&P elkaar versterken. D&P is een uitkomst voor leerlingen met technische interesses, maar met wel nog behoefte aan ruimte om zich breed te ontplooien. Om daarna een bewuste keuze in het vervolgonderwijs te maken en dan kunnen ze alsnog in een techniekopleiding terechtkomen.

 

Het Commanderij College in Gemert is een brede scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo & vwo. In Gemert liggen 3 locaties, de vier-de (Laarbeek) ligt in Beek & Donk. Het is een echte streekschool in een gebied met veel kleine bedrijven in de techniek en bouw en waar de agrarische sector iets achteruit gaat.