VO-besturen Steenwijk zetten leerlingdaling om in kansen door fusie

Stichting SVO Wolvega en CVO Steenwijk hebben uitgesproken een bestuurlijke fusie te wensen op 1 januari 2018. Leerlingdaling, als gevolg van de demografische krimp, in Steenwijk is de directe aanleiding voor de fusie. Tussen 2015 en 2025 wordt een leerlingdaling van maar liefst 20% verwacht.

 

Overlap in het onderwijsaanbod

De vo-besturen hebben te maken met overlap in het onderwijsaanbod en beiden het gehele pakket aanbieden zou zorgen voor een verschraling van het onderwijsaanbod in de regio Steenwijk. De beide besturen van de scholen hebben hierop besloten te fuseren en hiermee de dreiging van leerlingdaling om te zetten in kansen. Met de fusie wordt het onderwijsaanbod voor Steenwijk in stand gehouden en mogelijk zelfs verstevigd.

De fuserende besturen zinspelen op het terugbrengen van het aantal vestigingen van drie naar twee locaties. De twee vo-besturen bestaan uit de locaties RSG Tromp Meesters, Het Linde College en CSG Eekeringe. Met het terugbrengen van het aantal locatie worden de faciliteiten afgestemd op het te verwachten aantal leerlingen in de komende jaren. Hierbij wordt er sterk ingezet op twee verschillende locaties: één voor theoretisch onderwijs (onder­zoekende school) en één voor het praktijkgerichte onderwijs (ondernemende school).

170418_foto.jpg