In de hoogste versnelling

In Zuid-Limburg hebben vmbo en mbo doorlopende leerlijnen uitgezet in de techniek. Het hbo zal snel volgen. De krachten zijn gebundeld onder de noemer Techniekcollege. Wat dit college extra bijzonder maakt, is de duur van de leerlijnen: één jaar korter dan gebruikelijk. Daarvoor beschikt het Techniekcollege over twee troeven: de Integrale Beroepsopdracht en de Zomerwinperiode. Kwartiermaker techniek Jan van Nierop: ‘Het gaat heel goed.’

 

Noord- en Midden-Limburg mag zijn Techniekketen hebben, iets zuidelijker gaat Parkstad Limburg prat op het Techniekcollege. Voor de geografische duidelijkheid: Parkstad Limburg is wat vroeger de Oostelijke Mijnstreek heette, een gebied rond Kerkrade, Heerlen en Landgraaf. Net als de keten van de collega’s uit het noorden van de provincie is het Techniekcollege in het leven geroepen om een halt toe te roepen aan de uitholling van het techniekonderwijs. En net als elders in de provincie is ook hier veel vraag naar technisch geschoold personeel, maar liet het aanbod van adequaat opgeleide (v)mbo’ers te wensen over. Het Techniekcollege biedt leerlingen van vmbo-basis de mogelijkheid om via een versnelde route minimaal een mbo-diploma op niveau 2 te halen. Daarvoor werken alle vmbo-scholen van de stichtingen LVO en SVO|PL en de mbo-techniekopleidingen van het Arcus College en ROC Leeuwenborg fysiek en inhoudelijk nauw samen. Zo volgen leerlingen uit de bovenbouw van het vmbo hun lessen op het Techniekcollege.

 

Foto

IBO

Jan van Nierop is kwartiermaker techniek voor het vmbo in Zuid-Limburg. Op de vraag hoe het er na één jaar Techniekcollege voor staat, antwoordt hij opgewekt: ‘Het gaat heel goed, we zijn net bezig met een nieuwe Integrale Beroepsopdracht (IBO). Dat is onze vertaling van de keuzevakken om de doorstroom naar het mbo te bevorderen. Een vertaling die het profiel in een betekenisvolle context plaatst voor de leerling. Met opdrachten die ervoor zorgen dat wat je bedenkt en maakt gerelateerd is aan de omgeving. In het geval van deze IBO is dat de brouwerij. Als er een pomp vervangen of gereviseerd moet worden, dan gaan we met de leerlingen naar de brouwerij toe en laten we zien hoe die machinerie daar werkt. Hoe die pomp daar deel van uitmaakt en wat hij precies doet.’ Voor elk van de vier doorlopende leerlijnen die het Techniekcollege aanbiedt, ontwikkelt Jan in samenspraak met het mbo vier IBO’s; hij is nu op de helft.

Zomerwin

De IBO’s zijn niet het enige ‘geheime wapen’ waarover het Techniekcollege beschikt. Jan: ‘Nieuw is voor ons ook de zomerwinperiode, een idee dat we overgenomen hebben van onze collega’s in Friesland. Iedereen weet dat de zomervakantie, die zich soms over wel drie maanden kan uitstrekken, het tempo lelijk uit de studie kan halen. Om dat “zomerlek” te dichten, geven we de leerlingen de gelegenheid om naar school te komen, met als onderdelen de BPV – beroepspraktijkvorming –, een IBO en het onderhouden van Taal en Rekenen. Een beetje te vergelijken met een summerschool en bedoeld om de winst van het afgelopen schooljaar te verzilveren. Omdat we tegelijkertijd overlap uit de lesprogramma’s halen en stof van het mbo naar voren halen naar het derde en vierde leerjaar van het vmbo, kunnen de leerlingen de eerste twee jaar van het mbo verkorten tot één jaar.’ Jan geeft een voorbeeld binnen het profiel Mobiliteit en Transport: ‘We besteden in de bovenbouw van het vmbo al aandacht aan de procestechniek en ICT van het eerste jaar mbo. Want we mogen ons niet beperken tot pakweg het omwisselen van zomer- en winterbanden. Bij auto’s praat je tegenwoordig over maintenance op hoog niveau.’ De zomerwinperiode is niet verplicht, maar wel aan te raden. Jan: “Als het aan mij ligt, moet iedereen gewoon komen.’ In de zomer van 2018 zullen we weten of iedereen dat inderdaad doet, dan gaat dit onderdeel van start.

Nog meer kwartier

De geschetste ontwikkelingen zijn aan het begin van het schooljaar 2017-2018 ingezet. De eerste proef op de som is met succes genomen: vmbo-leerlingen die hun lessen fysiek op het mbo volgen. De zomerwinperiode is straks aan de beurt. Voorlopig is de versnelde doorlopende leerlijn nog voorbehouden aan vmbo-basis-leerlingen, maar straks komen ook kader- en theoretische leerweg-leerlingen aan de beurt. Jan: ‘Voor hen willen we meer technologie op het rooster zetten, zodat ze een betere keuze kunnen maken als ze naar het mbo gaan. Met minder uitval tot gevolg én met de kans om daarna het hbo in drie jaar te doen in plaats van vier. Met de Hogeschool-Zuid zijn we daarover al in gesprek.’ Geplande ingangsdatum van deze versnelde leerlijn is het schooljaar 2020-2021. Jan is voorlopig dus nog niet klaar met kwartiermaken...

Tekst: Jacques Poell