Gezonde techniekopleidingen in het noorden

In Groningen, Friesland en Drenthe werken de scholen al jarenlang samen in het noordelijk overleg. Ze informeren elkaar onder meer over het starten en stoppen van opleidingen en bespreken knelpunten, zoals de destijds teruglopende belangstelling voor techniek. Een voorbeeld van de goede samenwerking rond doelmatigheid.

“Het aantal techniekstudenten liep jaar in jaar uit enorm terug”, zegt Christien de Graaff, bestuurslid van het Alfa-college en vicevoorzitter van de thema-adviescommissie Doelmatigheid. “Scholen hebben de verantwoordelijkheid om kwalitatief goed en actueel onderwijs te bieden, dus de bestuurders van Alfa-college en Noorderpoort pakten dit gezamenlijk op en gingen om de tafel: wat is onze regionale en maatschappelijke verantwoordelijkheid en welke rol kunnen wij daarin spelen? We hebben besproken wat de arbeidsmarkt vraagt, wat de regio vraagt en welke gezamenlijke maatschappelijke opdracht daarop aansluit. Zo kwamen we tot gezamenlijke afspraken, waarbij elk van ons verder keek dan alleen de continuïteit van de eigen organisatie.”

kaartnederland.gif

Herverdeling van het techniekonderwijs

Voor de stad Groningen maakten de bestuurders een herverdeling van het techniekonderwijs. “De kwaliteit staat of valt met goede docenten, maar ook met een bepaalde omvang. Investeringen in de techniek zijn echter heel kostbaar, dus als je dat kunt doen voor een beperkter aantal opleidingen dan helpt dat. Vanuit die beweegredenen maakten we een businesscase. Beide scholen behielden de harde kern van de techniek. Verder maakten we afspraken rond een aantal opleidingen. Grosso modo doet Noorderpoort nu alles rond automotive en doet het Alfa-college alles rondom bouw.”

Nieuwe werkelijkheid

Voor de studenten en docenten was de herverdeling ingrijpend. “Zo hadden we net een mooi plan klaarliggen voor procestechniek”, besluit De Graaff. “Daar gaat Noorderpoort nu mee verder. Maar studenten verhouden zich tot de nieuwe werkelijkheid. Die weten: als ik in de stad Groningen iets wil met automotive, dan meld ik me aan bij Noorderpoort en als ik iets wil met bouw, dan moet ik bij het Alfa-college zijn. Zolang je een duidelijk doel voor ogen hebt en je ook ingewikkelde afwegingen durft te maken, leidt de concentratie van aandacht tot mogelijkheden om extra te investeren. De provincie heeft ons financieel ondersteund, het bedrijfsleven is positief en we zien weer gezonde opleidingen met grotere studentenaantallen.”

Bron: SBB