Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo in het belang van de leerling

De aansluiting tussen vmbo en mbo is een onderwerp van alle tijden. De knip is hard. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor docenten. Hoe werk je als vmbo en mbo samen aan een  programma dat leerlingen helpt bij het maken van een goede vervolgkeuze?

Bij een vernieuwing richten de meeste scholen alle aandacht eerst maar eens naar binnen. Zo niet het Dr. Nassau College2 in Assen. “Tegelijkertijd met de vernieuwing van de beroepsgerichte vakken in het vmbo zijn we een vakcollege geworden”, verduidelijkt Huubs Hubbeling, onderwijskundig adviseur bij de school. “Daarmee ging ons hele onderwijs van jaar 1 tot en met 4 op de schop.” De school telt vijf vakcolleges, elk gekoppeld aan een profiel: Economie & ondernemen, Bouwen, wonen & interieur, Produceren, installeren & energie, Zorg & welzijn en Horeca, bakkerij & recreatie.

“Het contact met het Drenthe College is bij mij begonnen”, glimt Hubbeling. “Het aanbieden van doorlopende leerlijnen met het mbo was tot een van de speerpunten van het vakcollege benoemd. Door leerlingen in het derde leerjaar examen te laten doen, komt er in het vierde leerjaar ruimte voor een gezamenlijke invulling van het programma met het mbo, zo was de aanvankelijke insteek."

Lees hier het volledige artikel.

gelukkig op je plek