State-of-the-art-kennis door docentstages

Focus en Passie voor Techniek 2.0 (FPvT2.0) is een meerjarig programma (na het oorspronkelijke 3-jarige programma) in de Brainport Eindhoven met als doel meer jongeren te laten kiezen voor de technische beroepen in de regio. Om dit doel te bereiken, ontwikkelen we state-of-the-art techniekonderwijs voor het vmbo en een bedrijfsstage voor vmbo-docenten. Dit in samenwerking met vmbo- en mbo-scholen en de technische topbedrijven uit Brainport Eindhoven. In het FPvT2.0-programma gaat speciaal aandacht naar de vmbo-t’s, met steun van de provincie Noord-Brabant en Platform Bèta Techniek.