Carmel College Salland kiest bewust voor D&P

Het Carmel College Salland in Raalte heeft bewust gekozen om alleen het profiel Dienstverlening en Producten(D&P) aan te bieden. Deze keuze komt vanuit de gedachtegang van de school: de 'v' in het vmbo staat voor voorbereidend. Het is dan ook het doel van de school om leerlingen op het vmbo zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Omdat leerlingen uniek zijn biedt het Carmel College Salland de leerlingen veel keuzemogelijkheden en kunnen de leerlingen zich breed en stevig ontplooien. In de onderbouw gebeurt dit door te werken met leergebieden en in de bovenbouw door het intersectorale profiel.

 

In leerjaar drie en vier volgen de leerlingen het profiel D&P. Hierin staat de loopbaanontwikkeling centraal. De leerlingen maken een keuze uit verschillende thema's op basis van affiniteit en interesse. Hierbij komen naast beroepsvaardigheden ook de algemene vaardigheden aan bod. De leerling leert zo in een betekenisvolle omgeving de vaardigheden aan. Het examen van D&P is een breed oriënterend examen waarin de vier profieldelen voor leerlingen (bb/kb) centraal staan:

  • Het organiseren van een activiteit
  • Presenteren, promoten en verkopen
  • Een product maken en verbeteren
  • Een multimediaal product maken

De leerlingen kunnen een kleur geven aan het profiel D&P door middel van de keuzevakken. Op het Carmel College Salland kunnen de leerlingen kiezen uit: Gezonde leefstijl, Podiumproductie, Houden van dieren, Meubelmaken, Servicepunt, Dagbesteding, Mens & Zorg, Sport & Bewegen, Tekenen, Schilderen en illustreren, Tuin en landschap, Robotica en 3D-vormgeving en realisatie. Een leerling met affiniteit voor technologie kan binnen het Carmel College Salland de keuze maken voor het profielvak NASK1 en de technische keuzevakken: Meubelmaken, Robotica en 3D-vormgeving en realisatie.