Bouwmensen Utrecht biedt faciliteiten aan vmbo

Leerlingen van het Cals-College in Utrecht volgen vanaf het derde leerjaar het vaktechnisch onderwijs in het opleidingscentrum van Bouwmensen Utrecht en De schildersvakschool. De algemeen vormend onderwijs-vakken volgen de leerlingen op het Cals College.

Bouwmensen Utrecht heeft in Nieuwegein de beschikking over een moderne praktijkruimte waar alle onderdelen van de bouw goed tot hun recht komen. Daarnaast is er een theorielokaal voorzien van moderne technieken en dusdanig ingericht dat er veel met computers gewerkt kan worden. De leerlingen zijn tweeënhalve dag per week op de locatie en krijgen les in vaktheorie, tekenen en praktijk.

Een succesvolle samenwerking

De focus op techniek voor vmbo’ers blijkt zijn vruchten af te werpen. Jos Visser, directeur Bouwmensen Utrecht geeft aan: “Drie jaar geleden ging onze samenwerking van start met elf leerlingen. Het jaar erop waren er twintig, vervolgens ruim dertig en na de zomervakantie zullen het er 40 tot 45 zijn.” Een “omgekeerde trend”, stelt hij verheugd vast, omdat deze ingaat tegen de ontwikkeling van steeds minder techniek op vmbo’s. “We zorgen voor doorlopende leerlijnen voor leerlingen die op het vmbo al weten welke kant ze op willen. Een groot voordeel hiervan is tegelijk dat ze al gemotiveerd op het mbo binnenkomen, dit voorkomt veel problemen.”

In het derde leerjaar volgen de leerlingen de algemene bouwopleiding en in het vierde jaar wordt er gekozen voor een uitstroomprofiel. In overleg met de docenten van het Cals-College kan er gekozen worden uit de drie profielen: timmeren, metselen of schilderen. Naast de lessen op de locatie van Bouwmensen worden een aantal excursies en gastlessen georganiseerd en wordt in beide jaren een aantal weken stage gelopen.

De leerlingen die na de onderbouw kiezen voor het uitstroomprofiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) kunnen tevens terecht op de bouw-vmbo van Bouwmensen. De BWI-leerlingen zitten drieënhalve dag per week op de locatie van Bouwmensen in Nieuwegein. Hier krijgen de leerlingen 15 lesuren per week vaktechnisch onderwijs en de avo-vakken. De leerlingen kunnen na het vmbo doorstromen in de diverse mbo-vakopleidingen.

In het derde leerjaar volgen de leerlingen de vier kerndelen van het profiel BWI: bouw-timmeren, fijn-timmeren, schilderen en metselen. Aan het eind van het derde leerjaar kunnen leerlingen een richting kiezen voor het vierde leerjaar. Wanneer leerlingen in het vierde jaar het bouwdiploma behalen, kunnen ze doorstromen naar één van de opleidingen die Bouwmensen of de Schildersvakschool aanbieden. Met het bouwdiploma stromen leerlingen door naar een bbl-opleiding niveau 2.

 

bouwmensen-utrecht02.jpg

Capaciteit

Bouwmensen is vergevorderd met de integratie van het vmbo in de organisatie, maar het idee om samen te werken met opleidingsbedrijven is op meer plekken in Nederland te vinden. Het begint vaak met vmbo-scholen die geen ruimte en/of medewerkers tot hun beschikking hebben die het profiel BWI aan kunnen verzorgen. De scholen kunnen gebruikmaken van de capaciteit bij een regionaal opleidingsbedrijf.

Bronnen: Bouwmensen / Cobouw