Zuidoost Groningen

Over Toptechniek in bedrijf Zuidoost Groningen

De ontwikkeling van een regionale, doorlopende vakroute, twee experimenten gericht op een doorlopende technologieroute, een LOB-programma Techniek en verdere versterking van de samenwerking met het bedrijfsleven. Deze vier doelstellingen staan centraal in deze regio. De regio is afgestapt van de vakmanschapsroute, maar heeft gekozen voor de vakroute. Hierbij wordt aangehaakt bij de invoering van de landelijke eindexamens vmbo en de aansluiting op het mbo. In het kader van de vakroute zijn een scholingsprogramma en bedrijvenbezoeken voor docenten georganiseerd. Samenwerking met het regionale bedrijfsleven gebeurt vanuit de TechNetkringen (circa 50 bedrijven), die sectoraal zijn georganiseerd.

Contact met de regio

Heeft u een vraag over deze regio? Wilt u meedoen in het netwerk? Neem contact op met de projectleider van Toptechniek in bedrijf Zuidoost Groningen.

Nieuwsberichten uit Zuidoost Groningen

Tien jaar samenwerking in Zuidoost-Groningen

Samenwerking al tien jaar een feit In Zuidoost-Groningen wordt al heel lang samengewerkt tussen technisch bedrijfsleven en technisch beroepsonderwijs (vmbo/mbo):  vanaf 2000 in zogenaamde banenpools, later (2005) in de BTO- LPI-netwerken en weer later, vanaf 2011 in de bestaande.. Lees meer
Zuidoost-Groningen
Praktijkvoorbeelden

Geen praktijkvoorbeelden gevonden.

Documenten