Zeeuws-Vlaanderen

Over Toptechniek in bedrijf Zeeuws-Vlaanderen

Om het technisch onderwijs in deze krimpregio een impuls te geven, werken vmbo, mbo, lokale overheden en bedrijven samen in het samenwerkingsmodel ‘Toptechniek Zeeuws-Vlaanderen’. De inspanningen zijn in de eerste plaats gericht op het realiseren van een Centrum voor Toptechniek Zeeuws-Vlaanderen. Dit centrum fungeert als het ‘clubhuis’ van het techniekonderwijs in de regio. Het is een fysieke locatie, waar partners samen werken aan toekomstbestendig techniekonderwijs. Er zijn vanuit het techniekcentrum verschillende initiatieven genomen om jongeren te interesseren in techniek, bijvoorbeeld speciale activiteiten voor meisjes (Girlsday) en een techniekbus. De ontwikkelde techniekroutes hebben de samenwerking tussen vmbo en mbo versterkt. Gevolg daarvan is dat met name het vmbo een sterker netwerk met het bedrijfsleven heeft opgebouwd.

Contact met de regio

Heeft u een vraag over deze regio? Wilt u meedoen in het netwerk? Neem contact op met de projectleider van Toptechniek in bedrijf Zeeuws-Vlaanderen.

Nieuwsberichten uit Zeeuws-Vlaanderen

Techniekpact Zeeland wil match tussen bedrijfsleven en opleidingen

De komende jaren groeit het tekort aan technische vakmensen op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Hoe zorg je ervoor dat er in Zeeland voldoende technisch gekwalificeerde arbeidskrachten blijven voor de vraag van het bedrijfsleven? Het Techniekpact Zeeland geeft daarop het antwoord... Lees meer
Zeeuws-Vlaanderen

Kamerbrief daling leerlingenaantal vmbo

In deze kamerbrief doet Sander Dekker, staatsecretaris van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, verslag van zijn analyse van de leerlingendaling in het vmbo. Hij schrijft in deze brief dat de leerlingendaling op het vmbo harder wordt getroffen dan de.. Lees meer
Zeeuws-Vlaanderen
Praktijkvoorbeelden

Toptechniek in Terneuzen

Het aanbod van het technisch vmbo in krimpregio Zeeuws-Vlaanderen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Opleidingen lekten weg naar ‘de overkant’: Vlissingen of Goes. Om het tij te keren is het Centrum voor Toptechniek opgericht, een gezamenlijk onderkomen voor vmbo, mbo en bedrijfsopleidingen. Piet de Witte, bestuurder van een van de betrokken vmbo-scholen, ziet het.. Lees meer

Toekenning subsidie Centrum voor Toptechniek

Op 23 mei 2017 heeft de minister formeel de toekenningen bekend gemaakt voor het Regionaal investeringsfonds mbo 2017. Het subsidieverzoek voor het Centrum voor Toptechniek (CTT) in Zeeuws-Vlaanderen is toegekend. In het Centrum voor Toptechniek (CTT) vinden technisch vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs en het technisch bedrijfsleven elkaar in outdoor & indoor learning, waarmee blijvend duurzaam opleiden.. Lees meer

Documenten