West-Brabant

Over Toptechniek in bedrijf West-Brabant

In deze regio is Toptechniek in Bedrijf ondergebracht bij de al langer bestaande stichting Tune Techniek.  Dit platform – onderwijs, bedrijfsleven en overheid – organiseert allerlei activiteiten om jongeren te enthousiasmeren voor de wereld van bètatechniek. Dankzij de resultaatgerichte aanpak van Toptechniek in Bedrijf zijn veel plannen en ambities omgezet in acties en producties. Zo is er de Bèta-Challenge route, een mavo-leerroute, waarin leerlingen deelnemen aan door het bedrijfsleven ingegeven projecten, waarvan techniek onderdeel uitmaakt. Het aantal leerlingen van de Bèta-Challenge route is de afgelopen jaren verviervoudigd. Naast deze technologieroute wordt gewerkt aan vakmanschapsroutes: er zijn workshops voor vmbo-leerlingen, er is een vernieuwde aanpak ingevoerd van vmbo-stages en er is gewerkt aan de didactische afstemming tussen vmbo en mbo.

Contact met de regio

Heeft u een vraag over deze regio? Wilt u meedoen in het netwerk? Neem contact op met de projectleider van Toptechniek in bedrijf West-Brabant.

Nieuwsberichten uit West-Brabant

Agenda is aangescherpt in West-Brabant

Op 25 juni jl. heeft Toptechniek in Bedrijf West-Brabant met 35 vertegenwoordigers van vmbo, mbo en bedrijven de Agenda Toptechniek in Bedrijf 2016-2018 kunnen aanscherpen. Doorstroom en ketensamenwerking in de regio staan door Toptechniek in Bedrijf nadrukkelijker op de.. Lees meer
West-Brabant

Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf West-Brabant

Op 25 januari 2013 vond de startbijeenkomst in West-Brabant plaats. Voor de sociaal economische ontwikkeling van de regio West-Brabant is het van groot belang dat er voldoende, goed opgeleid, technisch personeel is om aan de vraag naar arbeid te.. Lees meer
West-Brabant
Documenten