Midden-Brabant

Over Toptechniek in bedrijf Midden-Brabant

Binnen het netwerk Toptechniek in bedrijf Midden-Brabant worden reeds bestaande krachten in de regio gebundeld en geïntensiveerd. Hierbij wordt er direct bijgedragen aan de duurzaamheid en continuïteit van de samenwerking door diverse partners vanuit het vmbo, mbo, het bedrijfsleven, en regionale overheden. Door deze structurele samenwerking wordt er gewerkt aan het behoud van het technisch vmbo en het stimuleren van de doorstroom naar een technisch mbo. Binnen de regio wordt toegewerkt naar een Deltaplan Techniek waarin de projecten en initiatieven in zijn opgenomen die bijdragen aan het vergroten van de instroom in het technisch beroepsonderwijs en de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel in de technische sectoren en beroepsgroepen.

Contact met de regio

Heeft u een vraag over deze regio? Wilt u meedoen in het netwerk? Neem contact op met de projectleider van Toptechniek in bedrijf Midden-Brabant.

Nieuwsberichten uit Midden-Brabant

Praktijkvoorbeelden

Geen praktijkvoorbeelden gevonden.

Documenten