Friesland

Over Technisch Beroepsonderwijs Friesland (TBOF)

Tien procent extra instroom realiseren in het technisch beroepsonderwijs in Friesland. Dat is het doel van het TiB-programma in deze regio, dat vanuit de technetkringen wordt uitgevoerd. Om dit doel te bereiken zijn vijf actielijnen uitgezet:

  • Zes regionale overlegtafels opzetten.
  • Op techniek gerichte LOB-trainingen organiseren.
  • Technologieroutes ontwikkelen: doorlopende leerlijn van vmbo (gl en tl) naar mbo-4 techniek.
  • Vakmanschapsroutes ontwikkelen als doorlopende leerlijnen vmbo-mbo.
  • Manifestaties en wedstrijden organiseren.

Professionalisering van docenten maakt onderdeel uit van de actielijnen LOB, technologieroutes en vakmanschapsroutes. De grootste winst is behaald in de technologieroute: scholen hebben meer contact met elkaar en er worden doorlopende leerlijnen ontwikkeld.

Contact met de regio

Heeft u een vraag over deze regio? Wilt u meedoen in het netwerk? Neem contact op met de projectleider van TBOF.

Nieuwsberichten uit Friesland

Toptechniek in bedrijf op bezoek in Friesland

Een paar weken geleden kreeg het programmateam Toptechniek in bedrijf een uitnodiging van Technisch Beroepsonderwijs Friesland (TBOF). Of we het leuk vonden om een dag langs te komen in de regio Friesland? Daar vegen wij onze agenda’s graag voor.. Lees meer
Friesland

Vlootschouw van Toptechniek in bedrijf in Friesland

Op 13 juni 2014 heeft de eerste vlootschouw plaatsgevonden bij De Friese Poort te Sneek. Doel van deze vlootschouw was een beeld te schetsen van dat wat er in het afgelopen jaar binnen Toptechniek in bedrijf tot stand is.. Lees meer
Friesland
Praktijkvoorbeelden

Geen praktijkvoorbeelden gevonden.

Documenten