Zeeland, Walcheren en Oosterschelderegio

Over Techniek innovatienetwerk Zeeland - Walcheren en Oosterschelderegio

In een structurele samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven worden in het Techniek Innovatienetwerk projecten voor de gemengde en theoretische leerweg uitgevoerd en geïmplementeerd. Door deze projecten maken de leerlingen kennis met innovaties binnen de regio. Het Techniek Innovatienetwerk Zeeland is een noodzakelijke interventie om de mismatch op de arbeidsmarkt in de regio Walcheren en de Oosterschelderegio tegen te gaan en een robuust toekomstbestendig mbo te behouden. Hierbij wordt, in nauwe samenwerking met Techniekpact Zeeland, ingezet op het aandacht geven aan de toekomstige mogelijkheden voor leerlingen om een technisch profiel te kiezen.

Contact met de regio

Heeft u een vraag over deze regio? Wilt u meedoen in het netwerk? Neem contact op met de projectleider van het Techniek Innovatienetwerk Zeeland, Walcheren en Oosterschelderegio.

Nieuwsberichten uit Walcheren en Oosterschelderegio

Praktijkvoorbeelden

Geen praktijkvoorbeelden gevonden.

Documenten