Rijnmond

Over Techforce Rijnmond

Met de ontwikkeling van een transparante infrastructuur is er in deze regio een stevige basis ontstaan voor structurele regionale samenwerking. De samenwerking leidt ertoe dat alle activiteiten zijn gebaseerd op een centraal uitgangspunt: doorlopende leerlijnen inrichten, van primair onderwijs tot en met hbo/wo. Naast vakmanschaps- en technologieroutes, is er een opleidingsprogramma voor docenten ontwikkeld. Elk jaar worden er, met inhoudelijke inbreng van bedrijven, vijf zogenoemde ‘werkateliers’ georganiseerd. De deelnemende docenten zijn hierover zeer enthousiast. Daarnaast zijn er jaarlijks drie werkateliers voor schooldirecteuren. De stip aan de horizon van dit professionaliseringstraject is de inrichting van een brede  ‘Rotterdam Academy’ voor de regio.

Contact met de regio

Heeft u een vraag over deze regio? Wilt u meedoen in het netwerk? Neem contact op met de projectleider van Techforce Rijnmond.

Nieuwsberichten uit Rijnmond

Kies techniek en met je handen werken

  Vmbo-scholieren van Rotterdam Zuid krijgen een bliksemstage in de techniek. „Mijn moeder wil dat ik een kantoorbaan neem.” „Zijn er nog vragen?”, peilt veteraan Jan Meijdam van het Rotterdamse havenopslagbedrijf Vopak. De zeven leerlingen van de eerste klas.. Lees meer
Rijnmond

Techniek College volgend schooljaar van start

Donderdag 1 oktober tekenden de twee Rotterdamse roc’s Albeda en Zadkine, onderwijsminister Jet Bussemaker, onderwijswethouder Hugo De Jonge en acht vertegenwoordigers van het bedrijfsleven een convenant dat de realisatie van één samenwerkingsschool techniek mogelijk maakt. Op een passende plaats:.. Lees meer
Rijnmond
Praktijkvoorbeelden

Geen praktijkvoorbeelden gevonden.

Documenten