Techforce Rijnmond

Werkateliers voor docenten

Met de ontwikkeling van een transparante infrastructuur is er in deze regio een stevige basis ontstaan voor structurele regionale samenwerking. De samenwerking leidt ertoe dat alle activiteiten zijn gebaseerd op een centraal uitgangspunt: doorlopende leerlijnen inrichten, van primair onderwijs tot en met hbo/wo. Naast vakmanschaps- en technologieroutes, is er een opleidingsprogramma voor docenten ontwikkeld. Elk jaar worden er, met inhoudelijke inbreng van bedrijven, vijf zogenoemde ‘werkateliers’ georganiseerd. De deelnemende docenten zijn hierover zeer enthousiast. Daarnaast zijn er jaarlijks drie werkateliers voor schooldirecteuren. De stip aan de horizon van dit professionaliseringstraject is de inrichting van een brede  ‘Rotterdam Academy’ voor de regio.

TechForce Rijnmond Actueel

Techniek College volgend schooljaar van start

Donderdag 1 oktober tekenden de twee Rotterdamse roc’s Albeda en Zadkine, onderwijsminister Jet Bussemaker, onderwijswethouder Hugo De Jonge en acht vertegenwoordigers van het bedrijfsleven een convenant dat de realisatie van één samenwerkingsschool techniek mogelijk maakt. Op een passende plaats:.. Lees meer
TechForce Rijnmond

Feestelijke aftrap Centrum voor innovatief vakmanschap T&U

Het Centrum voor innovatief vakmanschap (CIV) voor de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U) gaat aanstaande donderdag 18 april formeel van start. De staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Dijksma, overhandigt een symbolische cheque aan Lentiz onderwijsgroep, penvoerder van het CIV.. Lees meer
TechForce Rijnmond
Praktijkvoorbeelden

Geen praktijkvoorbeelden gevonden.

Download & Links
Partners
Stel je vraag aan de projectleider
Linkedin
Rian van Noord - Bestuurlijk ondersteuner TechForce Rijnmond