Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

Hogere instroom technische opleidingen

In het kader van de zogenoemde Techniekketen Noord- en Midden-Limburg wordt in deze regio gewerkt aan de herinrichting en versterking van het techniekonderwijs. Inzet is om de instroom van leerlingen in technische opleidingen en beroepen te vergroten. En daarin zijn de afgelopen jaren goede resultaten behaald. Zowel in het vo, mbo als hbo is het aantal leerlingen en studenten in technische opleidingen toegenomen. Dat resultaat is onder meer te danken aan de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, afstemming met regionale arbeidsmarkt, samenwerking tussen onderwijs en ondernemers en lokale samenwerking.

Techniekketen Noord- en Midden-Limburg Actueel

Feestelijke bijeenkomst Techniekketen Noord- en Midden Limburg

Op 6 oktober vond een feestelijke werkbijeenkomst plaats van de Techniekketen Noord- en Midden Limburg, in de Oranjerie te Roermond. In deze regio groeit bèta- en techniekonderwijs tegen de krimptrend in: een bijzondere prestatie! Deze regio doet mee met.. Lees meer
Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

Toptechniek in bedrijf nu ook in Noord- en Midden Limburg

Op donderdag 22 januari is Toptechniek in bedrijf officieel van start gegaan in Noord- en Midden Limburg. Projectleider Toptechniek in bedrijf Henno van Horssen is blij met de aansluiting van Noord- en Midden Limburg. ‘De start van Toptechniek in.. Lees meer
Techniekketen Noord- en Midden-Limburg
Praktijkvoorbeelden

Aanpak Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

Meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector. Dat is het doel van Techniekketen Noord- en Midden-Limburg. Door de invoering van een doorlopende leerlijn van basis- en voortgezet naar beroepsonderwijs en door de inzet van nieuwe didactische concepten,.. Lees meer

Download & Links
Partners
Stel je vraag aan de projectleider
Tjeu van der Laar - Directeur sector Techniek Gilde Opleidingen