Noord- en Midden-Limburg

Over Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

In het kader van de zogenoemde Techniekketen Noord- en Midden-Limburg wordt in deze regio gewerkt aan de herinrichting en versterking van het techniekonderwijs. Inzet is om de instroom van leerlingen in technische opleidingen en beroepen te vergroten. En daarin zijn de afgelopen jaren goede resultaten behaald. Zowel in het vo, mbo als hbo is het aantal leerlingen en studenten in technische opleidingen toegenomen. Dat resultaat is onder meer te danken aan de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, afstemming met regionale arbeidsmarkt, samenwerking tussen onderwijs en ondernemers en lokale samenwerking.

Contact met de regio

Heeft u een vraag over deze regio? Wilt u meedoen in het netwerk? Neem contact op met de projectleider van Techniekketen Noord- en Midden-Limburg.

Nieuwsberichten uit Noord- en Midden-Limburg

Techniekleerlingen maken spellen voor Pedagogisch Sociaal Werk (PSW)

Derdejaars leerlingen Techniek van de doorlopende leerlijn VMBO-MBO (vakmanschapsroute) van Het Raayland College – Het Bouwens – Het Kwadrant hebben in samenwerking met Gilde Opleidingen Roermond spellen gemaakt voor PSW (Pedagogisch Sociaal Werk). De spellen zijn ontworpen voor bewoners.. Lees meer
Noord- en Midden-Limburg

‘Bouwers, ga in 2018 niet meer zelf opleiden’

Hoe leidt je genoeg leerlingen op om het groeiend aantal vacatures in de bouw in te vullen? Het is een vraagstuk waar velen zich het afgelopen jaar het hoofd over hebben gebroken. Ook Tjeu van de Laar, directeur Techniek.. Lees meer
Noord- en Midden-Limburg

Feestelijke bijeenkomst Techniekketen Noord- en Midden Limburg

Op 6 oktober vond een feestelijke werkbijeenkomst plaats van de Techniekketen Noord- en Midden Limburg, in de Oranjerie te Roermond. In deze regio groeit bèta- en techniekonderwijs tegen de krimptrend in: een bijzondere prestatie! Deze regio doet mee met.. Lees meer
Noord- en Midden-Limburg
Praktijkvoorbeelden

Door de keten ontketend

In Noord- en Midden-Limburg heeft de zogeheten ‘Techniekketen’ een kleine revolutie teweeggebracht. In een regio waar de bevolking krimpt, neemt de instroom van vmbo-leerlingen in de techniek juist spectaculair toe. De succesformule is eigenlijk verrassend simpel: uitgaan van de belevingswereld van de leerling. En van de triple helix, niet te vergeten.   Net als bijna.. Lees meer

Aanpak Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

Meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector. Dat is het doel van Techniekketen Noord- en Midden-Limburg. Door de invoering van een doorlopende leerlijn van basis- en voortgezet naar beroepsonderwijs en door de inzet van nieuwe didactische concepten,.. Lees meer

Documenten