Gelderse Steden

Samen sterk in Bèta Techniek

Onder de vlag Samen sterk in Bèta Techniek hebben de Gelderse ROC’s de krachten gebundeld. Inzet:  samen met het vmbo en het bedrijfsleven bewerkstelligen dat er in de toekomst voldoende technische vakmensen zijn. Er worden vier pilots uitgevoerd, onder meer gericht op de vakmanschapsroute en de technologieroute. Docenten worden bijgeschoold op onderwerpen die relevant zijn voor deze routes. De opbrengsten van de pilots worden beschikbaar gesteld aan de andere ROC’s en aanleverende VO-scholen. Er is inmiddels een aantal succesvolle fasttracks ontwikkeld. Zo is in de sectoren automotive en ICT en Duurzaamheid het traject mbo-hbo verkort van 8 jaar tot 6 of 7 jaar. Om de doorstroom naar het mbo te vergroten, is voor deze fasttracks een LOB-programma voor het vmbo ontwikkeld.

Gelderse Steden Actueel

Techniek mag geen b-keuze zijn

Duizenden leerlingen van VMBO, HAVO en VWO wachten deze weken op de uitslag van hun examens. Spannend! Maar wat opvalt is dat 80% van de mediaberichten gaan over de VWO examens, terwijl 80% van de kinderen VMBO en de.. Lees meer
Gelderland

Gelderland maakt werk van vakonderwijs

Onderwijs en ondernemers in Rivierenland en de Stedendriehoek gaan samen vakmensen opleiden voor de sectoren schone technologie, agrofood , transport en logistiek.
Gelderland

Gelderland ondertekent Techniekpact

Onderwijs en bedrijfsleven in Gelderland lanceren op 4 maart 2016 het Techniekpact Smart & Sustainable. Met de ondertekening van het techniekpact zorgt het technisch bedrijfleven, de provincie en het onderwijs ervoor dat meer jongeren gestimuleerd worden om een techniekopleiding.. Lees meer
Gelderland
Praktijkvoorbeelden

STERA: infrastructuur vmbo-techniek in de Achterhoek

Met het project Smart Technical Education Achterhoek (STERA) wordt een infrastructuur opgezet en uitgebouwd waardoor het technisch vmbo in de Achterhoek gewaarborgd blijft. Leerlingen kunnen overal in de Achterhoek blijven kiezen voor de techniekvakken die relevant zijn voor de maakindustrie en Smart Industry doordat de praktijklessen worden gegeven bij bedrijven op locaties waar de machines.. Lees meer

Download & Links
Partners
Stel je vraag aan de projectleider
Linkedin
Henny Harkema - Secretaris RxH Overleg sector Techniek