Brainport

Over Focus & Passie voor Techniek

"Topjobs in topsectoren." Met deze slogan werkt de Brainportregio aan de ambities van het regionale meerjarenplan Focus en Passie voor Techniek: meer leerlingen in technische opleidingen, een goede aansluiting tussen vmbo en mbo, en aantrekkelijk marktgericht technisch onderwijs. De focus ligt op de topsectoren in de regio. Werkgroepen met medewerkers uit het onderwijs en uit de topsectorbedrijven geven vorm aan de vier pijlers van Focus en passie voor techniek:

  • Focus: vmbo-scholen kiezen voor maximaal twee van de topsectoren.
  • Passie: invoering van belangstellingsonderwijs in leerjaar 1 en 2.
  • Professionalisering van docenten door middel van bedrijfsstages.
  • Doorlopende leerlijnen op niveau 2, 3 en 4.

Bij vmbo-scholen is een duidelijke focus op topsectoren ontstaan. Docenten ontwikkelen samen met mensen uit het bedrijfsleven onderwijsmateriaal.

Contact met de regio

Heeft u een vraag over deze regio? Wilt u meedoen in het netwerk? Neem contact op met de projectleider van Focus en Passie voor Techniek in Brainport.

Nieuwsberichten uit Brainport

Dutch Technology Week 2017

Als je opgroeit in een land als Nederland, word je omringd door wondertjes van techniek en wetenschap. Maar deze uitvindingen en ontwikkelingen zij niet altijd even goed zichtbaar aan de buitenkant. Ze vinden plaats op geheimzinnige plekken, in laboratoria.. Lees meer
Brainport

De Young Brainport Summer School

De Young Brainport Summer School is een initiatief van Brainport Development in samenwerking met Brainport-scholen en Provincie Noord-Brabant. De Summerschool vindt plaats van 27 augustus tot en met 3 september 2016 in Brainport regio Eindhoven. En richt zich op.. Lees meer
Brainport

Summa College en ROC Ter AA slaan de handen ineen

Op het juiste moment over de juiste talenten beschikken; dat is een belangrijke voorwaarde voor het succes van de hoogwaardige maakindustrie in onze regio. Om die reden slaan het Summa College en ROC Ter AA de handen ineen. Maandag.. Lees meer
Brainport
Praktijkvoorbeelden

State-of-the-art-kennis door docentstages

Focus en Passie voor Techniek 2.0 (FPvT2.0) is een meerjarig programma (na het oorspronkelijke 3-jarige programma) in de Brainport Eindhoven met als doel meer jongeren te laten kiezen voor de technische beroepen in de regio. Om dit doel te bereiken, ontwikkelen we state-of-the-art techniekonderwijs voor het vmbo en een bedrijfsstage voor vmbo-docenten. Dit in samenwerking.. Lees meer

Ook met D&P vergroot de doorstroom naar techniek

Het Commanderij College in Gemert in Zuidoost-Brabant is dit schooljaar gestart met vier profielen: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Zorg en Welzijn (Z&W) en Dienstverlening en Producten (D&P)   Teamleider BWI/PIE Marcel Schevers: “Wij zijn van mening dat onze techniek­profielen en D&P elkaar versterken. D&P is een uitkomst voor leerlingen.. Lees meer

Documenten