Flevoland

Over Toptechniek in bedrijf Flevoland

Het programma Toptechniek in Bedrijf is in Flevoland opgedeeld in zes deelprojecten, die recht doen aan de historische context en de bedrijvigheid van deze regio. Het programma is gericht op afstemming en samenwerking, een gezamenlijke focus en een overkoepelende benadering van het techniekonderwijs in de regio. Dit alles met het doel het techniekonderwijs te versterken en verder te ontwikkelen. Daartoe komen docenten vanuit verschillende onderwijsinstellingen bij elkaar om van elkaar te leren. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen het MBO Lelystad en het Arcuscollege, waar docenten lessen uitwisselen en gezamenlijk gebruikmaken van faciliteiten. Ook op bestuurlijk niveau nemen de samenwerking en betrokkenheid de afgelopen jaren toe.

Contact met de regio

Heeft u een vraag over deze regio? Wilt u meedoen in het netwerk? Neem contact op met de projectleider van Toptechniek in bedrijf in Flevoland.

Nieuwsberichten uit Flevoland

Startbijeenkomst Techniekpact Noordvleugel/Flevoland

Bedrijven in Flevoland willen kunnen groeien en innoveren. Daarbij is het vinden van goed geschoold (technisch) personeel belangrijk. Maar voor werkgevers is het vinden van passend personeel in de techniek een steeds grotere uitdaging geworden. Nog steeds en ondanks.. Lees meer
Flevoland

Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf Flevoland

Op 6 februari is de stuurgroep Toptechniek in bedrijf Flevoland voor een eerste keer bijeengekomen om te beslissen over de uitwerking van een aanvalsplan voor de regio: hoe zorgen we voor meer technisch goedgeschoolde jongeren én hoe behouden we.. Lees meer
Flevoland
Praktijkvoorbeelden

Geen praktijkvoorbeelden gevonden.

Documenten