Drechtsteden

Professionalisering, samenwerking en promotie

Aansluitend bij al langer lopende projecten en activiteiten, zet deze regio in op professionalisering van docenten, samenwerking onderwijs en bedrijfsleven en techniekpromotie. Er zijn, samen met het bedrijfsleven, negen arbeidsmarktrelevante thema’s vastgesteld. Deze thema’s staan centraal in de regionale aanpak en zijn richtinggevend voor de professionalisering en voor alle projecten en samenwerkingsverbanden. Gezamenlijke ambitie van de samenwerkende partijen is: meer instroom in de techniek en een betere match tussen onderwijs en het regionale bedrijfsleven. Met het oog op dit laatste is er een digitaal platform ontwikkeld, waar leerlingen, ouders, docenten, managers en bedrijven relevante informatie over techniekonderwijs kunnen vinden en waar partijen elkaar kunnen vinden.

Drechtsteden Actueel

Drechtsteden in het nieuws met Duurzaamheidsfabriek

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bijdragen aan en profiteren van het succes van de stad moet het ontwikkelen en benutten van talent en van ondernemerschap centraal staan. Hierbij is samenwerking tussen alle betrokkenen in de regio essentieel... Lees meer
Drechtsteden
Praktijkvoorbeelden

Vmbo en mbo vinden elkaar binnen de duurzaamheidsfabriek

Het Techniekpact laat er geen onduidelijkheid over bestaan: techniek is de pijler onder onze samenleving en goed opgeleide technici zijn daarbij onontbeerlijk. Onder de paraplu van het Techniekpact vinden diverse acties plaats, die regionaal, landelijk en sectoraal gehoor vinden. Een van de inspirerende voorbeelden is de regiovisie van Toptechniek in bedrijf Drechtsteden. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid.. Lees meer

Download & Links
Partners
Stel je vraag aan de projectleider
Linkedin
Els Oprel - Coordinator subsidies Da Vinci College Dordrecht