Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Over Toptechniek in bedrijf Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Aansluitend bij al langer lopende projecten en activiteiten, zet deze regio in op professionalisering van docenten, samenwerking onderwijs en bedrijfsleven en techniekpromotie. Er zijn, samen met het bedrijfsleven, negen arbeidsmarktrelevante thema’s vastgesteld. Deze thema’s staan centraal in de regionale aanpak en zijn richtinggevend voor de professionalisering en voor alle projecten en samenwerkingsverbanden. Gezamenlijke ambitie van de samenwerkende partijen is: meer instroom in de techniek en een betere match tussen onderwijs en het regionale bedrijfsleven. Met het oog op dit laatste is er een digitaal platform ontwikkeld, waar leerlingen, ouders, docenten, managers en bedrijven relevante informatie over techniekonderwijs kunnen vinden en waar partijen elkaar kunnen vinden.

Contact met de regio

Heeft u een vraag over deze regio? Wilt u meedoen in het netwerk? Neem contact op met de projectleider van TiB Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Nieuwsberichten uit Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Training wetenschap & technologie voor mavo/vmbo-docenten

In de regio Drechtsteden-Gorinchem staat onderwijsvernieuwing hoog in het vaandel. Vanuit een heldere visie op de rol van onderwijs in deze samenleving ontwikkelt de Duurzaamheidsfabriek/LeXlab onderwijsomgevingen waaruit energie straalt om te leren, te ontwikkelen en te veranderen. Tegen deze.. Lees meer
Drechtsteden, Gorinchem e.o.
Praktijkvoorbeelden

Vmbo en mbo vinden elkaar binnen de duurzaamheidsfabriek

Het Techniekpact laat er geen onduidelijkheid over bestaan: techniek is de pijler onder onze samenleving en goed opgeleide technici zijn daarbij onontbeerlijk. Onder de paraplu van het Techniekpact vinden diverse acties plaats, die regionaal, landelijk en sectoraal gehoor vinden. Een van de inspirerende voorbeelden is de regiovisie van Toptechniek in bedrijf Drechtsteden. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid.. Lees meer

Documenten