Zelfscan

Binnen Toptechniek in bedrijf is op basis van de lessen uit de auditgesprekken en de peerreviews een nieuwe methodiek ontwikkeld, namelijk een zelfscan. Eigenlijk is ‘zelfscan’ een te beperkt begrip: het ging niet alleen om de scan (de ‘foto’), maar juist om de analyse, de reflectie en het gesprek eromheen. De regio’s werden uitgedaagd om daartoe zelf een proces te ontwerpen om te bepalen waar men staat, welke ambities de regio heeft en waar aanpassingen of acties nodig zijn. Het doel van de (zelf)evaluatie is niet verantwoording (in de zin van een terugblik op daadwerkelijke realisatie van plannen). Bedoeld was een werkwijze te stimuleren die energie, ideeën en positiviteit genereert, waarin de eigen ontwikkeling van de regio centraal staat (in plaats van controle van buitenaf), waarin het gaat om samen leren en samen nieuwe wegen vinden en waarin vooral vooruit- en wat minder nadrukkelijk teruggekeken wordt.