Voortgangsrapportage Roadmap HCA Topsectoren

Voor u ligt de voortgangsrapportage roadmap Human Capital Topsectoren 2016 – 2020. Deze roadmap bestaat uit vier actielijnen waaraan de Topsectoren gezamenlijk werken. Dit vindt plaats naast de activiteiten voor de eigen specifieke human capital agenda per Topsector. In deze rapportage kunt u lezen én zien wat er sinds de start van de roadmap is gerealiseerd.