Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 juni 2016, over het Advies van de Onderwijsraad “Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap”

publicatiedatum: 12 augustus 2016