Tien creatieve en inspirerende voorbeelden van regionale samenwerking

Elke leerling verdient een goede opleiding, die past bij zijn of haar interesses en talenten, en goede kansen op een baan in de regio. Daarom is het belangrijk dat er overal in Nederland een passend aanbod is van vmbo- en mbo-opleidingen, in alle sectoren, aansluitend op de behoefte van de arbeidsmarkt. In deze publicatie treft u tien creatieve en inspirerende voorbeelden waarbij men erin slaagt, ondanks regionale uitdagingen, een goed en adequaat onderwijsaanbod in stand te houden. Het gesprek met elkaar aangaan en de deuren naar elkaar opzetten blijkt geen sinecure. Partijen moeten hierin echt hun verantwoordelijkheid nemen, want alleen door samen te werken en gezamenlijke oplossingen te vinden, kunnen we het technisch vmbo overeind houden.