Talentontwikkeling op het vmbo

In heel Nederland zijn scholen bezig met talentontwikkeling; van basisscholen in Friesland tot hogeronderwijsinstellingen in Limburg. Alleen door uitdagend onderwijs te bieden halen we het beste uit iedere leerling. Ook op het vmbo is talentontwikkeling van groot belang.

Met deze publicatie willen wij u inzicht geven in de ontwikkelingen op het vmbo. In negen portretten laten wij vmbo-scholen zien die op verschillende wijze invulling geven aan talentontwikkeling: van ondernemend talent tot leerlingen die uitblinken in cultuur en sport. Zo willen wij leraren, schoolleiders, bestuurders, leerlingen, ouders en andere betrokkenen inspireren en aanknopingspunten bieden om in de eigen school aan de slag te gaan met talentontwikkeling. Deze publicatie is een initiatief van de Regionale Talentnetwerken en M-Tech.