Regionale voorbeelden – Onderdeel 3 van vierluik Learning Communities

Deze publicatie uitgebracht vanuit de Human Capital Roadmap 2016-2020, actielijn een leven lang ontwikkelen. Het maakt onderdeel uit van een vierluik "Learning Communities 2018-2021 - menselijk kapitaal, de motor voor innovaties"