Reflectietool Versterking Samenwerking: Structuurschema

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?

De verschillende onderdelen van deze reflectietool bieden de mogelijkheid om het gesprek tussen samenwerkingspartners op gang te brengen en te structureren. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer.

De reflectietool bestaat uit de volgende onderdelen:

Om ervoor te zorgen dat reflecteren geen eenmalig gesprek is en er ook daadwerkelijke verbeteracties uit voortvloeien, is het handig om bij te houden wat er besproken wordt. Zorg ervoor dat perspectieven vertaald worden in interventies en dat er concrete afspraken gemaakt worden voor follow up. Het structuurschema kan hierbij helpen. Het biedt overzicht in waar we staan, waar aandacht nodig is, welke acties we gaan inzetten en wie en wanneer ermee aan de slag gaat.