Reflectietool Versterking Samenwerking: Achtergrondinformatie

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?

De verschillende onderdelen van deze reflectietool bieden de mogelijkheid om het gesprek tussen samenwerkingspartners op gang te brengen en te structureren. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer.

De reflectietool bestaat uit de volgende onderdelen:

Als je meer informatie wilt over de theorie achter het model, kun je het boekje met achtergrondinformatie bekijken.