Plan verbinding M-Tech en TiB Masterplan Techniek Amsterdam

Het regionale plan om M-Tech te verknopen met Toptechniek in bedrijf.