Plan verbinding M-Tech en TiB HA!-Tech

Het regionale plan om M-Tech te verknopen met Toptechniek in bedrijf.