Plan verbinding M-Tech en TiB Gooi en Vechtstreek

Het regionale plan om M-Tech te verknopen met Toptechniek in bedrijf.