Plan verbinding M-Tech en TiB Gelderse Steden

Het regionale plan om M-Tech te verknopen met Toptechniek in bedrijf.