OOK Techniekpact – inspiratie uit de regio

Op 15 juni 2015 is de voortgangsrapportage en de monitor van het Techniekpact gepresenteerd. Ter illustratie van de rapportage zijn 20 portretten van projecten in verschillende landsdelen gebundeld in het boekje “OOK Techniekpact”.