Monitor Techniekpact – Facts en Figures Bètatechniek 2016

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen; met dit doel ondertekenden ruim 60 partijen in 2013 het Nationaal Techniekpact 2020. Het Techniekpact bouwt met haar acties tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden voort op bestaande programma’s en moet de waardevolle initiatieven uit deze en nieuwe programma’s uitbreiden en versnellen. Vanaf de start hebben alle betrokken partners gezamenlijk en met volle overtuiging de schouders onder de aanpak van het Techniekpact gezet. Een aanpak die gezien de resultaten werkt en dit jaar heeft geleid tot een geactualiseerd Techniekpact 2016-2020, om beter in te kunnen spelen op de dynamiek op de arbeidsmarkt. Met ons vizier gericht op de toekomst is het goed om te kijken hoe we ervoor staan. Deze monitor Techniekpact 2016, een coproductie van het Techniekpact en het Platform Bèta Techniek, geeft u inzicht in de ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.