Midterm Review Centres of expertise & Centra voor innovatief vakmanschap

De Centra voor innovatief vakmanschap en de Centres of expertise in mbo en hbo vinden hun wortels in de diepgaande herijking van de visie op de toekomst van ons land. Zij beseften dat wil Nederland een toonaangevende kennissamenleving zijn dit fundamentele ambities raakt ten aanzien van de economie, arbeidsmarkt, cultuur, verzorgingsstaat en het onderwijs. Het Platform Bèta Techniek en de expertcommissie hebben gedurende de eerste drie jaar van hun werkzaamheden de voortgang van de eerste generatie Centra in mbo en hbo gevolgd. Hun ontwikkeling is vastgelegd in de Midterm Review om zo ook de inmiddels tientallen andere Centra, de betrokken bedrijven, overheden en het mbo en hbo in den brede te inspireren.

Bij het rapport horen een aantal bijlagen: