Managementsamenvatting onderzoek LOB in de beroepsgerichte examenprogramma’s

Managementsamenvatting van een inventariserend onderzoek in het vmbo naar loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in de beroepsgerichte examenprogramma's met een specifieke focus op de technieksector.