Impactrapportage Katapult

Dit is de eerste publicatie van Katapult, de nieuwe naam voor de publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (Centra voor innovatief vakmanschap, Centres of expertise, samenwerkingen vanuit Regionaal investeringsfonds mbo). In deze publicatie blikken we terug op de ontwikkeling van Centra in de afgelopen jaren en verdiepen ons in de meerwaarde van deze krachtenbundeling: ruim 4500 bedrijven, 50 duizend studenten, bijna 4000 docenten en 83 mbo-instellingen en hogescholen profiteren al van de krachtenbundeling.

In deze trendrapportage laten we zowel de effecten als de diversiteit van aanpakken zien. Allereerst nemen we u mee door de Centra in cijfers: hoeveel, hoe vaak, wanneer en waar. Daarna zoomen we in op good practices. Wat zal blijken is dat het een kwestie van maatwerk, maar in ieder unieke geval hebben Centra een aanstekelijke werking om meer samen te werken.