Handboek Publiek Privaat Innoveren

In de afgelopen vier jaar hebben de centra voor innovatief vakmanschap en de Centres of expertise een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Er is een beweging op gang gekomen waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen werken aan up-to-date onderwijs, innovatiebroedplaatsten en programma’s voor leven lang leren.

Als Platform Bèta Techniek hebben we die ontwikkeling ondersteund en versneld. In dit boek ‘Publiek Privaat Innoveren’ hebben we alle kennis en expertise die we samen met de Centra hebben ontwikkeld, in een bloemlezing verzameld. We hopen dat u het zult gebruiken als praktisch werkboek en aanjager voor ontwikkeling en bovenal om geïnspireerd te raken door wat allemaal in de centra wordt gerealiseerd.