Handboek “Een lerende organisatie”

Scholen gaven aan het begin van School aan Zet aan beter op (toekomstige) uitdagingen voorbereid te willen zijn, zowel binnen als buiten de school, zodat zij goed in staat zijn steeds op veranderingen in te spelen. Daarom wilden zij ontwikkelen naar een lerende organisatie. Dat riep de vraag op: Wat is nu eigenlijk een lerende organisatie? En wat moeten scholen doen om die lerende houding te stimuleren?

De praktische kennis en ervaring die we afgelopen jaren samen met scholen en de experts van School aan Zet hebben verzameld, hebben we op hoofdlijnen in het handboek ‘Een lerende organisatie’ samengebracht. Het handboek is bedoeld ter inspiratie en om verzamelde lessen, handvatten en (lees)tips te geven die scholen verder op weg kunnen helpen. In een lerende organisatie stopt leren immers nooit. Het is geen alles omvattende informatiebron of een blauwdruk voor de lerende organisatie. School aan Zet hoopt dat dit handboek scholen helpt om de ingezette beweging door te zetten en te blijven ontwikkelen.