Circulaire carrieres op een grenzeloze arbeidsmarkt

Het leraarschap is een van de meest betekenis- en waardevolle beroepen in onze maatschappij en zonder bètatechniek zou onze samenleving niet eens meer ‘draaien’. Toch kiezen in Nederland steeds minder mensen voor het leraarschap in de bètatechniek. In het vmbo en mbo is de vergrijzing groot en lopen tekorten aan leraren in de bètatechniek op. Vanuit deze urgentie kregen - een kleine denktankgroep “Omdenkers” - het verzoek van ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ) om met een pilotregio na te denken over de vraag hoe we ons in de toekomst kunnen verzekeren van voldoende leraren voor ons bètatechnische1 (beroeps)onderwijs. Op basis van de gesprekken die de denktankgroep in de pilotregio hebben gevoerd, is een denkrichting geformuleerd.