LOB in de beroepsgerichte examenprogramma’s

LOB in de beroepsgerichte programma's

Managementsamenvatting van een inventariserend onderzoek in het vmbo naar loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in de beroepsgerichte examenprogramma's met een specifieke focus op de technieksector.

Door: Prof. Dr. M.A.C.T. Kuijpers, Open Universiteit I.S.M. de Loopbaangroep
In opdracht van: Stichting Platforms VMBO en Platform Bèta Techniek

Ontvang deze publicatie per post