Binnen Toptechniek in bedrijf werken we samen met de 28 regionale netwerken aan de mismatch tussen het technisch beroepsonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Het behoud van een bij de regio passend aanbod van techniekonderwijs en de afstemming tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven staat daarbij centraal. We werken nauw samen met partijen die een belangrijke rol hebben binnen het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-raad, de MBO Raad, Stichting Platforms vmboTechniekpact en VNO-NCW zijn belangrijke partners voor Toptechniek in bedrijf. Het team in Den Haag wordt gevormd door de projectleiders Yorrick van Bree, Edo Regtop en Wieteke Smit:

 

Toptechniek in bedrijf is onderdeel van Platform Talent voor Technologie: