Zeeuws-Vlaanderen: realisatie van Centrum Toptechniek

Op donderdag 9 juli 2015 heeft een aantal partijen een goed en vruchtbaar overleg gevoerd over de mogelijkheid een ‘Centrum voor TopTechniek’ (CTT) te realiseren in Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij is overlegd over onder meer de financiële haalbaarheid, de aansturing van het CTT en de inrichting van het bouwproces. De gezamenlijke conclusie was, dat het wenselijk en noodzakelijk is om een dergelijk centrum te realiseren. Belangrijkste overwegingen hierbij zijn behoud en kwaliteitsversterking van het techniekonderwijs in de regio en het belang voor het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven om voldoende gekwalificeerde beroepskrachten voor de techniek op te leiden.
De business case, de opzet voor de projectorganisatie en voor de aansturing van het CTT zullen op korte termijn vertaald worden in een intentieverklaring en op iets langere termijn in een formele samenwerkingsovereenkomst. De partijen die hun commitment hebben uitgesproken ten aanzien van de realisatie van het Centrum voor TopTechniek zijn:

  • De provincie Zeeland
  • De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen
  • Onder facilitatie van BZW & PORTIZ hebben verschillende bedrijven hun commitment uitgesproken
  • De bedrijfsscholen Bouwopleiding Zeeland, Stichting Metaal en Elektro Opleiding en Installatiewerk Brabant Zeeland
  • De VO-scholen De Rede, Reynaert College en Zwin College
  • Scalda

Het CTT zal gerealiseerd worden op het terrein van Scalda aan de Vlietstraat in Terneuzen en moet operationeel zijn op 1 augustus 2017. Met de realisatie van dit centrum wordt een cruciale stap gezet in het behoud en de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig technisch beroepsonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen