Volop samenwerking in Centrum voor innovatief vakmanschap Oost Nederland

Donderdag 10 oktober ondertekenden penvoerder René van Gils van het Graafschap College en de founding partners het CIVON prestatie-innovatiecontract.

Met de ondertekening van het contract hebben de betrokkenen onder andere afspraken gemaakt om meer techniekstudenten en -cursisten aan de regio te verbinden en om het aantal innovatieve regionale bedrijfsprojecten te vergroten. Ook ondertekenden Miriam Korstanje van het Platform Bèta Techniek en René van Gils de investeringsbrief voor de rijksbijdrage aan het CIVON.

Het CIVON is 1 augustus jl. van start gegaan. Een aantal toonaangevende regionale bedrijven en instellingen, waaronder het Graafschap College, SIRA, Bedrijfstakschool Anton Tijdink en Initiatiefgroep Innovatiecentrum de Afbramerij, heeft de handen ineen geslagen. Samen met AOC Oost, HAN, Saxion, Metzo College, Christelijk College Schaersvoorde, gemeente Oude IJsselstreek en Kenniscentrum Bèta Techniek willen zij de maakindustrie in Oost-Nederland versterken door innovatie te bevorderen en talent en kennis te ontwikkelen op het gebied van High Tech Systemen en Materialen.

Het CIVON is een centrum van en voor ondernemers in de Achterhoek, waarin onderwijs en ondernemers co-creëren en innoveren in de maakindustrie. De samenwerking binnen het CIVON is uniek voor Nederland. Bedrijven zijn in de lead, inmiddels nemen al ruim 150 bedrijven deel aan het CIVON. De eerste projecten zijn gestart, waaronder ‘Mechatronica in beweging’ en ‘Mooi gemaakt’, waarin kinderen en jongeren enthousiast worden gemaakt voor de techniek. Het CIVON werkt ook intensief samen met partijen in Twente. Daarom is de verbinding gelegd met het Centre of Expertise HTSM van Saxion en de Universiteit van Twente.

Kees Nieuwenhuijse, voormalig opleidingsmanager bij het Graafschap College, is benoemd tot directeur van het in Doetinchem gevestigde CIVON. Vanaf april 2014 krijgt het CIVON een nevenlocatie in De Afbramerij, een locatie die nu nog in ontwikkeling is en onderdeel uitmaakt van het DRU Industriepark in Ulft.

Lees meer over CIVON en bekijk de andere Centra voor innovatief vakmanschap.